Jak skutecznie pozbyć się chwastów z naszych upraw?

Psianka czarna jest chwastem znanym także pod nazwą czarcie jagody, warto zwrócić uwagę iż w tym przypadku same jagody są jadalne, natomiast pozostała część rośliny jest silnie trująca.

Może występować w plantacji roślin uprawnych, często spotykana jest przykładowo w uprawach buraków. Oczywiście może występować także w wielu innych odmianach uprawowych. Jest to roślina pospolita która występuje na terenie całego kraju, preferuję gleby wilgotne, słabo zakwaszone. Może wyrządzać szkody w różnych uprawach, występuje przykładowo w burakach, ziemniakach, kukurydzy, zbożach jarych oraz warzywach.

Psianka czarna w uprawach buraka

Psianka czarna rozśpiewana może być często z obornikiem oraz kompostem, dlatego też możemy rozprowadzić ją nieświadomie po całym polu. Może zostać zauważona dopiero po kiełkowaniu, dlatego też warto stosować prewencyjnie różnego rodzaju herbicydy selektywne, które będą zwalniały proces kiełkowania, umożliwiając roślinom uprawnym prawidłowy wzrost w pierwszej fazie. Będzie to istotne aby uzyskać wysokie plony, roślina może bowiem konkurować o wodę, składniki mineralne z gleby. Dodatkowo także może niekiedy bycie zagrożeniem dla zwierząt ze względu na występowanie składników trujących oraz toksycznych. Dlatego eliminuje się ją z pastwisk, warto zwrócić uwagę iż po skoszeniu różnego rodzaju substancje szkodliwe mogą zaszkodzić naszym zwierzętom.

Aby eliminować tego rodzaju chwasty z naszych upraw należy zwracać uwagę na materiał siewny, należy go oczyścić z obcych nasion przed wysiewem. Oczywiście możemy prowadzić odchwaszczanie mechaniczne, bronowanie. Jednak usunięcie psianki czarnej z upraw może być uciążliwe. Możemy wykorzystywać herbicydy przeznaczone do upraw buraków, w przypadku tego rodzaju upraw mogą może ona wyrządzić najwięcej szkody, dlatego też warto stosować specjalne środki ochrony roślin.

Jest to chwast który występuje bardzo powszechnie możemy znaleźć go także w ziemniakach, uprawach selera, pietruszki, marchwi czy pasternaków. W przypadku kiedy https://innvigo.com/psianka-czarna/ występuje w dużych skupiskach konieczne może być powtarzanie oprysków w różnych porach roku.